วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 / 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีกิจกรรมดังนี้
- การบรรยายพิเศษจาก นายพานิช ศรีงาม ผู้อำนวยการ 
- การรับฝังการบรรยายพิเศษ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักค่านิยมของคนไทย วิทยากรจาก กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กรมทหารม้าที่ 4
- แนะนำหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- แนะแนววิธีการเรียนตามหลักสูตร การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นำโดย อ.เอมอร บริบูรณ์ หัวหน้างานการศึกษาพื้นฐาน

 
 
free hit counter
 
 

แผนที่ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
Copyright 2008-2009 All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-213385 Fax: 035-212398

:: Webdesign By นายณัฐพงศ์ สงวนสินวัฒนา ::
โทร. 086-3074105
Abkungzakub@hotmail.com