วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกประเมินพนักงานราชการ ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพี่น้องชาว กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา และเยียมชม กศน.ตำบลหัวรอ กศน.ตำบลปากกราน และกศน.ตำบลบ้านใหม่

 

 
 
 
free hit counter
 
 

แผนที่ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
Copyright 2008-2009 All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-213385 Fax: 035-212398

:: Webdesign By นายณัฐพงศ์ สงวนสินวัฒนา ::
โทร. 086-3074105
Abkungzakub@hotmail.com