วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2558
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558

 
 
 
free hit counter
 
 

แผนที่ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
Copyright 2008-2009 All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-213385 Fax: 035-212398

:: Webdesign By นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ::
โทร. 086-3074105
Abkungzakub@hotmail.com