[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา  2558

ภาคเรียนที่ 1/2558


 
 
ระดับชั้น
 
 
จำนวนนักศึกษา
 
 
รวม
 
 
จำนวนผู้จบหลักสูตร
 
 
รวม
  ชาย หญิง   ชาย หญิง  
ประถม
 
 
 
 
 
 
ม.ต้น
 
 
 
 
 
 
ม.ปลาย
 
 
 
 
 
 
ปวช
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม
 
 
 
 
 
 ภาคเรียนที่ 2/2558

 
 
ระดับชั้น
 
 
จำนวนนักศึกษา
 
 
รวม
 
 
จำนวนผู้จบหลักสูตร
 
 
รวม
  ชาย หญิง   ชาย หญิง  
ประถม
 
 
 
 
 
 
ม.ต้น
 
 
 
 
 
 
ม.ปลาย
 
 
 
 
 
 
ปวช
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม
 
 
 
 
 
 เข้าชม : 245