[x] ปิดหน้าต่างนี้
   


  

  

12 / พ.ค. / 2558 : สาระน่ารู้
Flipped Classroom
การเรียนการสอนแบบใหม่
11 / พ.ค. / 2558 : สาระน่ารู้
อาเซียนน่ารู้
ประวัติอาเซียน คำทักทาย
6 / พ.ค. / 2558 : การศึกษานอกระบบ
ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารกศน.ตำบล.หัวรอ
ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารกศน.ตำบล.หัวรอ
30 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมการเรียนการสอน
1 วัน กับ 2 งาน
จัดการเรียนการสอนสามัญ
30 / เม.ย. / 2558 : การศึกษาตามอัธยาศัย
การตัดพวงมโหตรเพื่อเป็นสื่อการสอนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การตัดพวงมโหตรเพื่อเป็นสื่อการสอนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
30 / เม.ย. / 2558 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
พัฒนาผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ ผ่าน เว็ปไซต์ Blog
พัฒนาผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ ผ่าน เว็ปไซต์ Blog
30 / เม.ย. / 2558 : การศึกษาตามอัธยาศัย
เพ้นท์เสื้อลดโลกร้อน
เพ้นท์เสื้อลดโลกร้อน
30 / เม.ย. / 2558 : การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
30 / เม.ย. / 2558 : การศึกษานอกระบบ
อบรมเทคนิคการใช้กิจกรรม และ เกมส์ในการฝึกอบรม
อบรมเทคนิคการใช้กิจกรรม และ เกมส์ในการฝึกอบรม
30 / เม.ย. / 2558 : การศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับลูกน้อย
โครงการหนังสือเล่มแรกสำหรับลูกน้อย
30 / เม.ย. / 2558 : การศึกษานอกระบบ
เตรียมงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
เตรียมงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา
30 / เม.ย. / 2558 : การศึกษาตามอัธยาศัย
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
30 / เม.ย. / 2558 : การศึกษาตามอัธยาศัย
เตรียมการวางแผนพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัด
เตรียมการวางแผนพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัด
30 / เม.ย. / 2558 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
อบรมการใช้ โปรแกรมMindmap
อบรมการใช้ โปรแกรมMindmap
30 / เม.ย. / 2558 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
อบรมการใช้ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล Power point
อบรมการใช้ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล Power point
30 / เม.ย. / 2558 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
อบรมการสร้าง Blog เพื่อการศึกษา
อบรมการสร้าง Blog เพื่อการศึกษา
8 / เม.ย. / 2558 : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิธีเปิด กศน.ตำบลหัวรอ
ิพิธีเปิดกศน.ตำบลหัวรอ
8 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมการเรียนการสอน
บรรยากาศการเรียนรู้
บรรยากาศการเรียนรู้
8 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส
8 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรมการเรียนการสอน
จัดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
จัดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>