[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

แหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวตำบลหัวรอ

ตลาดหัวรอตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีร้านค้าให้เลือกซื้อทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และของใช้ทั่วไป ด้านหลังเป็นท่าจอดเรือรับจ้างขนาดเล็ก บริการนักท่องเที่ยว ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองอยุธยา  พื้นที่บริเวณหัวรอมีผู้คนอาศัยอย่างต่อเนื่อง จนในภายหลังได้กลายเป็น ตำบลหัวรอ ดังเช่นปัจจุบัน บ่งบอกถึงร่องรอยหลักฐานการมีอยู่ของทำนบรอในอดีต แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีทำนบดังกล่าวหลงเหลือให้เห็นอีกแล้วก็ตาม และในสมัยต่อมาบริเวณตลาดหัวรอเป็นตลาดสดแห่งแรกข องเมืองกรุงเก่า โดยสันนิษฐานว่าชาวไทยเชื้อสายจีน (แต้จิ๊ว) มาตั้งรกรากอาศัยอยู่บริเวณนี้ ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก เดินทางเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากในยุคนั้นบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการทั้งสิ้น เช่นฝั่งตรงข้ามตลาด เป็นที่ตั้งของที่ว่า การอำเภอกรุงเก่า/ทิศใต้ บริเวณทัณฑสถานเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะนั้น เป็นที่ตั้งของวัดโบราณชื่อว่า วัดขมิ้น และถัดมาบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม เดิมเป็นที่ต้งของที่ว่าการมณฑลกรุงเก่า ซึ่งใช้ว่าราชการในสมัยพระยาโบราณราชธานินทร์


โบราณสถานวัดแม่นางปลื้ม
โบราณสถานวัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดหัวรอ ตำหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานที่สำคัญของวัดแม่นางปลื้มได้แก่ เจดีย์ประธานองค์ใหญ่ทรงระฆังสร้างอยู่บนฐานสูงส่วนฐานล่าง

พระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนตรัย
พระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนไตรหรือหลวงพ่อขาว ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดแม่นางปลื้ม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย รูปแบบศิลปกรรม สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
พระอินแปงวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

พระอินแปงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านช้าง มีขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว ส่วนสูงวัดจากฐานพระสูง 59 นิ้ว เป็นพระประธานที่ประดิษฐ์อยู่บนฐานชุกชีในพระวิหารหลวงวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เพิ่มเติม
(ที่มา) http://watsenasanaram.blogspot.com/p/blog-page_13.htmlวัดขมิ้น
วัดขมิ้นตั้งอยู่ริมคลองมหาไชย ฝั่งด้านทิศตะวันออก ในเขตตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดขมิ้นไม่ปรากฎหลักฐานการสร้างในเอกสารทางประวัติศาสตร์ แต่ปรากฎชื่อในเหตุการณ์สำคัญ


ตลาดโต้รุ่งหน้าวังจันทรเกษม
ตลาดโต้รุ่งหน้าวังจันทรเกษมตั้งอยู่ริมถนนอู่ทอง หน้าวังจันทรเกษมและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากตลาดหัวรอประมาณ 300 เมตร 


วัดแค(ราชานุวาส)
วัดแคตั้งอยุู่บนเกาะลอยริมแม่น้ำป่าสัก เลขที่ 26 ม.2 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โทรศัพท์ 035-251479 089-3461398 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ปรากฎ

 

 

 

 เข้าชม : 581