[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก


ประวัติหันตรา

\"หันตรา\" เป็นชื่อทุ่งนาหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระราชโอรสสมเด็จเจ้าสามพระยา คราวไปทำศึกเขมร พระมเหสีออกส่งเสร็จไปทัพเกิดประชวรพระครรภ์ จึงประสูติกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ พลับพลาที่ทุ่งนาแห่งนี้
อีกทั้ง ทุ่งหันตราในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ พระเจ้าหงสาวดียกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ พระเจ้าหงสาวดียกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักพรรดิ์ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยามหาเสนาถือพลหมื่นหนึ่ง พลใส่เสื้อเขียวหมวกเขียวไปตั้งค่ายรักษาพระนครที่บ้านดอกไม้ป้อมท้องนาหันตรา เพื่อสกัดทัพหงสาวดีของพระมหาอุปราช (บุเรงนอง) ที่ยกทัพมาทางแม่น้ำป่าสัก ได้เข้าตีค่ายเจ้าพระยามหาเสนาที่ทุ่งหันตรา ทัพเจ้าพระยามหาเสนาแตกร่นหนีลงคลองหันตราข้ามไปฟากวัดมเหยงคณ์ กรุงศรีอยุธยาเพลี้ยงพล้ำเพราะพม่า จับพระมหาธรรมราชาได้โดยฝ่ายไทยขอเจรจาสงบศีก ซึ่งต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ใช้ทุ่งนาดังกล่าวเป็นที่ซ้อมรบของทหารมาโดยตลอดจนเรียกขานว่าทุ่งหาญกล้า นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของราชการสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น เป็นสถานที่ประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและนวดข้าวของหลวง พระมหากษัตริย์เสด็จมาเป็นประธานและประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์
 \"...ครั้นถึงหน้านวดข้าวก็เสด็จไปนวดข้าวที่หันตรานาหลวง ก็เล่นเป็นการสนุกหนักหนา ทั่งวิ่งวัววิ่งควายและพายเรือ เสือกับช้างให้สู้กันเล่นสนุกทั่วกันทุกฤดู ครั้นนวดข้าวแล้วล้อบ้าง จึงเหล่าพระราชบุตรและธิดาพระสนมกำนัลพร้อมกันเข้าก็ชันรันแทะเข้ามาในวัง เอาพวนข้าวทำฉัตรใหญ่ แลยาคูไปถวายพระราชาคณะที่อยู่อารามหลวงเป็นนิจศีลทุกปีมิได้ขาด...\"
ทุ่งหันตราในอดีตเป็นสถานที่สำคัญและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่โบราณซึ่งในสมัยต่อมาทางการได้มีการแบ่งเขตการปกครอง แยกหมู่บ้าน ตำบล และเป็นชื่อตำบลหันตรามาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2540     

 
 

 
 


14/04/2558เข้าชม : 649