[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลหันตรา

           
 

 

 

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี 

อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งหันตรา) จุดกึ่งกลางประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานพร สร้างขึ้นในวาระพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ผู้ชนะกิเลสและหมู่มาร เบื้องหลังองค์พระสร้างพระบรมรูปลักษณะนูนสูง เมื่อครั้งทรงถือเคียวเกี่ยวข้าว ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ในวโรกาสต่างๆ 9 สัญลักษณ์ ได้แก่

    สัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี แห่งการครองราชย์ (พ.ศ.2514)

    สัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ (พ.ศ.2530)

    สัญลักษณ์ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย (พ.ศ.2531)

    สัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี แห่งการครองราชย์ (พ.ศ.2539)

    พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๙

    สัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (พ.ศ.2542)

    สัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์ (พ.ศ.2549)

    สัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (พ.ศ.2550)

    สัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (พ.ศ.2554)

    รอบบริเวณมีการจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา เช่นวัดพระศรีสรรเพชญ์ สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี ฯลฯ บรรยากาศหนองน้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะชาวหันตรา จะมาวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าเย็น ปัจจุบันถนนทางเข้าอยู่ในระหว่างการปรับปรุง


 

  

 

                         

 

                                                    อุโบสถมหาอุดวัดหันตรา           อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วบรมโกศ

      วัดหันตรา   อุโบสถมหาอุดตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต. หันตรา ที่เรียกว่าโบสถหมาอุเพราะว่า ไม่ประตูด้านหลังและไม่เจาะหน้าต่างเชื่อกันว่าโบสถมหาอุดแห่งนี้เป็นสถานที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังพระอุโบสถนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรได้ทำการปลุกเศกพระเครื่อง คือพระยอดธง ซึ่งเป็นพระที่ยังนิยมมาตลอดถึงปัจจุบัน ภายในอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัย พระพุทธอนันตชินราช นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระพุทธประวัติ  นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดยังมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ


 


                     


                                                          เจดีย์ทรงระฆังและมีช้างรอบเจดีย์


                    

        วัดมเหยงคณ์   ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสนาซึ่งเคยรุ่งเรืองมาก    ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถาน ที่ปรักหักพังมากซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีต

       วัดมเหยงคณ์ สร้างสมัยพระราชาธิบดีที่ 2 สมด็จเจ้าสามพระยา ราวปี พศ 1981 ลักษณะเด่นของสิ่งก่อสร้างที่วัดมเหยงคณ์คือเจดีย์ทรงระฆังครอบและมีช้างรอบฐานเจดีย์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับศิลปกรุงสุโขทัย

      ปัจจุบันวัดมเหยงคณ์ เป็นที่ปฏิบัติธรรมจึงมีผู้สนใจไปปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก         

       
        สภาพบรรยากาศภายในวัดมเหยงคณ์ จุดรับลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ อาคารร้านสวัสดิการ สภาพการปฏิบัติธรรม สภาพห้องพัก น้องน้ำและอื่น ซึ่งสะอาดและสะดวก 


                     

 

   

  


  

 

 เข้าชม : 568