[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

ประวัติ กศน.ตำบลหันตรา


                              

 

 ประวัติกศน.ตำบลหันตรา

    วันที่ 23 กันยายน 2553 กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดกศน.ตำบลหันตรา โดยทางอบต.หันตราได้ให้ใช้ สถานที่ของ

อบต.เป็นที่ทำการ ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา หมู่ที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานในพิธี และนายอำเภอพระนครศรีอยุธยานาย เผด็จ

แนบเนียน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหาร ส่วนตำบลหันตรา ประชาชนตำบล

หันตรา กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายกศน. และผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกศน.ตำบลหันตรา


เข้าชม : 690