[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
โครงการพัฒนาอาชีพ ( นวดแผนไทย)

  วันที่ 2-23 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน จัดที่ ศาลาการเปรียญวัดหันตรา
เข้าชม : 227