[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  โครงการ การล้างสารพิษเพื่อสุขภาพ

วิทยากร  นางสมปอง ควรฤชัย  ประธาน อสม. ตำบลหันตรา

สถานที่     บ้านเลขที่  77/ 2 หมู่  3 ตำบล หันตรา

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ   นักศึกษา กศน. และประชาชน  ประมาณ 40 คน

ขั้นตอนดำเนินโครงการฯ   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

-   9.00 -9.15 น. วิทยากร แนะนำตนเอง  และความสำคัญของการรักษาสุขภาพ แจกเอกสาร

-   9.15 – 10.00 น.  วัดความดัน , น้ำหนัก , วัดส่วนสูง   และจดบันทึก พร้อมชมผู้ชม VDO เรื่อการดูแลสุขภาพ และการ

     ทำน้ำสมุนไพร

-   10.00 - 10.15  เบรก รับประทานของว่าง

-  10.15 – 12.00 ลงมือปฏิบัติทำน้ำสมุนไพร  ชามะละกอ , น้ำกระเจี๊ยบแดงพรุทราจีน , น้ำอัญชัน                           
 
  


 


 
เข้าชม : 220