[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ( คุณธรรม 12 ประการ )
    
         
วันที่  26 – 27 กุมภาพันธ์  2558   ณ. ห้องประชุมวัดท่าการ้อง จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 100

 
    เข้าชม : 700