[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหันตรา

นวดแผนไทย ตำบลหันตรา  วันที่ 2 - 23 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาการเปรียญวัดหันตรา วิทยากร นางวิภา สุทธิประธีป จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  20 คน หลักสูตร 50 ชั่วโมง

เข้าชม : 151