[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา  2557

ภาคเรียนที่ 1/2557

ระดับชั้น
จำนวนนักศึกษา
รวม
จำนวนผู้จบหลักสูตร
รวม
  ชาย หญิง   ชาย หญิง  
ประถม
 -
 1
 1
 -
1
 1
ม.ต้น
 14
20 
 34
 5
5 10
ม.ปลาย
 19
 28
 47
 3
 6
 9
ปวช
 
 
 
 
 
 
รวม
 
 33
 
 49
 
 82
 
 8
 
 11
 20ภาคเรียนที่ 2/2557

ระดับชั้น
จำนวนนักศึกษา
รวม
จำนวนผู้จบหลักสูตร
รวม
  ชาย หญิง   ชาย หญิง  
ประถม
 
 1
 1
 -
ม.ต้น
 11
 16
 27
 1
ม.ปลาย
 24
 26
 50
 4
 6
 10
ปวช
 
 
 
 
 
 
รวม
 35
 43
 78
 5
 7
 12เข้าชม : 240