[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น ๕๐ ชั่วโมง วิชา "การสานตะกร้าหวาย"

เปิดสอนที่่ ศาลาการเปรียญวัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ ๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
วิทยากร  นางภคมน  ศรีสำอางค์


 


เข้าชม : 231