[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน "เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ"
จัดวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยากร สิบเอกเดชชัย  สมประสงค์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ ๖ 
                          องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม

เข้าชม : 168