[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก
                 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข" 
          กศน.ตำบลปากกรานได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "คุณภาพชีวิตดี สังคมมีสุข" ขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม อบต.ปากกราน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในตำบลปากกรานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
 


เข้าชม : 158