[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
   กลับหน้าหลัก

ประวัติความเป็นมาตำบลสำเภาล่ม

               จากคำบอกเล่าในอดีต กรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับประเทศจีน และได้เกิดความผูกพันที่กลายเป็นตำนานแห่งความรัก  ซึ่งสร้างเหตุการณ์อันสำคัญเป็นจุดกำเนิดของตำบลสำเภาล่ม      

               เจ้าชายสายน้ำผึ้งได้มีความรักกับลูกสาวเจ้าเมืองจีน ชื่อ เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งเจ้าชายพามากรุงศรีอยุธยาโดยทางเรือเมื่อมาถึงบริเวณวัดพนัญเชิง เจ้าแม่สร้อยดอกหมากได้ทดลองใจโดยให้เจ้าชายเอาวอมารับเพื่อให้สมเกียรติและเป็นการยกย่องแต่เจ้าชายตอบไปทำนองว่าไม่จำเป็นเพราะเดินทางมาด้วยกันก็ควรเดินทางเข้าวังพร้อมกันและเจ้าชายเข้าวังไปพระองค์เดียว(แต่คาดว่าถึงอย่างไรด้วยความรักเจ้าชายก็คงไปเตรียมวอมา) เมื่อได้รับคำตอบเชิงปฏิเสธ พระนางจึงเสียใจและกลั้นใจตายด้วยท่าทางที่ไว้เชิง จึงได้มีการสร้างวัดเป็นอนุสรณ์ ชื่อ “วัดพระนางเชิง” ปัจจุบันคือวัดพนัญเชิง ส่วนทหารในเรือพร้อมใจกันเจาะเรือสำเภาเพื่อทำลายชีวิตตนเองตามเจ้านายไปและกระแสน้ำได้พัดเอาเรือสำเภาไปล่มอีกฝั่งแม่น้ำ  ซึ่งเรียกขานกันต่อมาว่า “ตำบลสำเภาล่ม”

 

               เข้าชม : 553